ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่งถิ่นครูบา ครั้งที่ 3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 – 08.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร / Check Runner Status
สถานที่จัดงาน / Location
18.5744507,99.0097708
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลำพูน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
24 NOVEMBER 2019
05:00 – 08:30 น.
การติดชิปจับเวลา / Mini Half Marathon RFID Tag