ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่งถิ่นครูบา #2

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 – 08.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร / Check Runner Status
สถานที่จัดงาน / Location
18.5744507,99.0097708
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลำพูน
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
16 DECEMBER 2018
05:00 – 08:30 น.
การติดชิปจับเวลา / Mini Marathon RFID Tag