CPF Running 2020
“ CPF Ratchaburi Run For Charity 2020 ” ซีพีเอฟ ราชบุรี เดิน-วิ่ง การกุศล ผนึกกำลังลดโลกร้อน 2020

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ณ ค่ายบุรฉัตร และอุทยานหินเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรี